Brexit

Efter Brexit-sidan vunnit omröstningen den 23 juni år 2016 initierade den brittiska regeringen utträdesprocessen från Europeiska Unionen den 29 mars 2017. Detta innebär att utträdet ska vara färdigförhandlat senast i april 2019. Medan förhandlingarna pågår fortsätter Storbritannien att vara en fullvärdig medlem av EU.

För svenska turister som under en kortare period vill besöka Newcastle kommer Storbritanniens utsteg ur EU förmodligen inte att innebära några stora skillnader. Storbritannien har aldrig varit en del av Schengensamarbetet utan alltid haft gränskontroller mot resten av EU. Precis som i dagsläget kommer det även efter utträdet att vara viktigt att ha med sig pass eller annan godkänd ID-handling när man besöker Storbritannien.

För den svensk som vill studera, arbeta eller starta företag i Newcastle kan däremot utträdet innebära stora förändringar. Eftersom utträdet i skrivande stund inte är färdigförhandlat vet vi inte exakt vilka villkor som kommer att gälla för svenskar i Storbritannien.

Omröstningen

I omröstningen den 23 juni 2016 röstade de bosatta i Newcastles röstdistrikt med mycket snäv marginal för att Storbritannien skulle stanna i EU. 65 404 röster lades på att Storbritannien skulle stanna i EU och 63 598 röster lades på att Storbritannien skulle lämna EU.

I förutsägelser som gjordes innan valet, bland annat en utförd av J.P. Morgan, förväntades Newcastle rösta för att stanna med betydligt bredare marginal än hur det blev i verkligheten. Enligt J.P. Morgan skulle 66,8% rösta för att stanna och bara 33,2% rösta för att lämna.

Om vi tittar på hela nordöstra England så röstade 11 av 12 distrikt för att Storbritannien skulle lämna EU, och i de flesta av dessa distrikt var det en markant marginal mellan de två sidorna – betydligt större än i Newcastle. Newcastle var det enda distriktet som röstade för att stanna, och där var marginalen mellan de två sidorna cirka 1%.

Nordöstra England utgörs av följande valdistrikt: Newcastle, Sunderland, Gateshead, Darlington, Durham, Hartlepool, Middlesbrough, Stockton, Redcar and Cleveland, North Tyneside and South Tyneside, och Northumberland.

Back to Top