• Home
  • /
  • St Nicholas katedral

St Nicholas katedral

 St Nicholas katedral

St Nicholas katedral är ett av Newcastles mest berömda landmärken och har så varit under många hundra år. Kyrkan på den här platsen uppfördes ursprungligen som en vanlig församlingskyrka och stod färdig år 1091. På 1200-talet brann kyrkan upp och en ny uppfördes på samma plats, ett projekt som stod färdigt år 1350. Dagens katedral går därför huvudsakligen i 1300-talsstil, men tornet med den berömda lanternaspiran tillkom inte förrän på 1400-talet.

Det var inte förrän år 1882 som kyrkan upphöjdes till katedral och blev biskopssäte för det nybildade stiftet Newcastle. Fram tills dess hade den, liksom övriga Church of Englands kyrkor i Newcastle, tillhört stiftet Durham. Newcastle stift går från floden Tyne i söder till Berwick-upon-Tweed i norr, och väster ut till Alston i Cumbria. Det är Church of Englands nordligaste stift.

St Nicholas katedral har fått sitt namn efter sjöfararnas skyddshelgon sankt Nicholas, vilket troligen beror på Newcastles långa tradition av hamnstad vid floden Tyne. Från 1400-talet och framåt var kyrkans lanternspira ett viktigt landmärke för fartygen på floden. Idag är St Nicholas katedralen Newcastles näst högsta religiösa byggnad och den sjätte högsta av alla byggnader i staden.

Kortfa fakta om St Nicholas katedral i Newcastle

Plats Newcastle upon Tyne

Tyne and Wear

England

Denomination Church of England
Tradition High Church
Stift Newcastle (sedan 1882)
Webbsajt stnicholascathedral.co.uk
Byggnadsstil English Gothic
Kapacitet 1000 kyrkobesökare

Historia

Katedralen har sina rötter i en församlingskyrka som uppfördes här redan år 1091. Denna kyrka byggdes nära sträckan där Hadrian’s Wall tidigare byggts av romarna. Kyrkan förstördes i en brand år 1216 och en ny kyrka stod färdig på samma plats år 1350.

År 1448 uppfördes den ovanliga laternspira som kännetecknar katedralen. I många hundra år fungerade den som ett viktigt landmärke för fartyg på floden Tyne. Varje hörn av lanternan är prytt med förgyllda statyer som föreställer personer ur bibeln: Eva som håller fram kunskapens förbjudna frukt, Adam som äter frukten, Aron klädd i biskopskläder och David hållandes sin harpa.

År 1503 besökte Henry VII:s dotter prinsessan Margaret kyrkan, och skrev därefter i sin dagbok om hur barn klädda i tunikor sjöng melodiska hymner och ackompanjerade sin sång med flera olika sorters instrument.

Kyrkans inre skadades allvarligt av skottska angripare när de ockuperade Newcastle år 1640. År 1644, då Newcastle utsattes för nio veckors belägring av skottska trupper, hotade skottarna med att bomba lanterntornet. För att rädda tornet lät Newcastles borgmästare spärra in skotska fångar i tornet – en plan som lyckades.

Laterntornet reparerades år 1645, 1723 och 1761. År 1777 satte man upp en åskledare.

Efter att gatuarbeten utförts utanför kyrkan på 1860-talet började tornet som håller upp laternspiran att spricka och luta. För att stabilisera tornet lade man till två balkonger. Under samma period ökade Newcastles folkmängd dramatiskt och över 20 nya kyrkor uppfördes i staden och dess omgivningar. År 1882 bröts Newcastle ut ur Durhams stift och bildade ett eget stift, med St Nicholas som sin katedral.

Sevärdheter inne i katedralen

Minnesmärken

Kyrkan, och senare katedralen, har under årens lopp hunnit få många statyer och andra minnesmärken som är kopplade till olika personer med anknytning till kyrkan. Ett av de äldsta härrör från 1200-talet och är en minnesskulptur över en riddare. Riddarens identitet är okänd, men har var troligen en medlem av kung Edward I:s hushåll. Detta är ett av de allra äldsta föremålen i hela katedralen.

Ett annat gammalt minnesmärke är det över Roger Thornton, hans hustru och deras fjorton barn. Roger Thornton var en framgångsrik handlare i Newcastle och var stadens borgmästare tre gånger. Han var även parlamentsledamot flera gånger och en viktig välgörare för kyrkan. Minnesmärket består av flamländsk mässing och kallas för ”The Thornton Brass”. Exakt när det skapades är oklart, men det var inte senare än år 1441, och det är möjligt att det är äldre än 1429. Ursprungligen var mässingen horisontell och täckte mässingen Roger Thorntons grav i närliggande All Saints’ Church, men numera hänger den vertikalt bakom altaret i katedralen. En kopia står uppställd horisontellt vid katedralens norra dörr för besökare som vill kalkera av mönstret.

Betydligt yngre än både riddarens minnesmärke och det över familjen Thornton är det minnesmärke som hyllar Admiral Lord Collingwood, en engelsk krigshjälte från slaget vid Trafalgar. Den 21 oktober varje år lägs en krans framför hans monument. Lord Collingwood föddes i Newcastle år 1748, och både döptes och gifte sig i den här kyrkan. När han avled 1810 begravdes han dock inte här utan vid sidan av Lord Nelson i St Paul’s katedral i London.

Kyrkoskeppet

Kyrkoskeppets nuvarande inredning tillkom efter att kyrkan hade uppgraderats till katedral och är tillverkade av den lokale hantverkaren Ralph Hedley. Altartavlan visar Herren Jesus hållandes i riksäpple och spira, med de fyra evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes omkring sig.

Glas

En stor del av kyrkans dekorativa glasfönster krossades under det engelska inbördeskriget och ersattes med nytt. Det färgade glas vi idag kan se i katedralen är huvudsakligen från 1700-talet eller senare. Om du vill se äldre glas, gå till den del av katedralen som heter St Margaret’s Chapel. Där finns ett bit medeltida färgat glas bevarat. Glaset föreställer jungfru Maria som ger jesusbarnet mat.

Orgel

Katedralens orgel byggdes ursprungligen av T C Lewis, men har byggts om flera gånger sedan dess, inklusive två ombyggnationer utförda av Harrison & Harrison år 1911 respektive 1954. Den senaste ombyggnationer utfördes av Nocholson & Co. Sedan år 2013 används orgeln inte eftersom den har problem med mekaniken.

Back to Top