• Home
  • /
  • Newcastle Slott

Newcastle Slott

Staden Newcastle har fått sitt namn från det träslott som uppfördes av normanderna år 1080, efter att staden förstörts i samband med ett uppror. Fram tills dess hette staden Monkchester.

Det slott som ligger i Newcastle idag är dock inte ett gammalt träslott, utan stentornet The Keep (kärntornet) som uppfördes på platsen under 1100-talet och Black Gate (svarta porten) som byggdes på 1200-talet.

The Keep (kärntornet) har en golvyta på 19 meter x 17 meter och är 25 meter högt. Från ingången leder en trapp till andra våningen och dess stora sal, vilket med måtten 9,1 meter x 7,3 meter är tornets största rum.

Nu för tiden ansvarar The Old Newcastle Project för både The Keep och Black Gate och de har öppnat de båda som en gemensamt besöksmål under namnet Newcastle Castle. Från The Keep har man en fantastisk utsikt över floden Tyne och det upprustade gamla industriområdet Quayside. Man kan också se välkända landmärken som Newcastles katedral och centralstationen. Järnvägsspår för East Coast Railway går genom slottsområdet.

Under våren 2015 nyöppnade slottet efter att ha genomgått omfattande restaureringsarbeten. Det är numera mer tillgängligt för besökare och har försetts med ett utbildningscentrum och en liten butik. I The Keep finns audiovisuella installationer och i Black Gate finns ett museirum. De audiovisuella installationerna berättar om platsen och de människor som har levt och verkat här under seklernas gång.

Givetvis finns det många legender om att slottet är hemsökt av spöken och många spökundersökningar har genomförts här. Slottet var bland annat med i ett avsnitt av det brittiska teveprogrammet Most Haunted.

Historia

Romarnas fort

Under mitten av andra århundradet e Kr byggde romarna en bro över floden Tyne, på den plats där vi idag hittar staden Newcastle. Bron, som kallade Pons Aelius (Aelius bro), hade stort strategiskt värde och romarna lätt därför uppföra ett fort vid foten av Tune Gorge för att skydda övergången.

Normandernas träslott

Det samhälle som växte upp kring bron och fortet fick så småningom namnet Monkchester, efter att romarna hade dragit sig tillbaka och den anglo-saxiska eran hade inletts. Under 700-talet etablerades en kyrkogård på fortplatsen.

År 1080 skickade normandernas kung William I sin äldste son Robert Curthose norr ut för att försvara normandernas rike mot skottarna. Det var efter denna kampanj som normanderna började bygga ett träslott i Monkchester – ett träslott som kom att bli känt som det nya slottet (Newcastle).

Det nya slottet var av type motte-and-bailey, där en borg står på en höjd och är omgiven av en skyddande pallisad och i vissa fall även en vallgrav.

År 1095 gjorde Robert de Mowbray, Earl of Northumbria, uppror mot den normandiske kungen William II. William II skickade en armé för att krossa upproret och ta kontroll över slottet. Därefter blev slottet kronans egendom och utgjorde en viktig bas för den normandiska kontrollen av den norra delen av riket.

Stenslottet uppförs och förfaller igen

På 1100-talet lät kung Henry II byta ut det gamla träslottet mot ett rektangulärt kärntorn (The Keep) och en triangelformad stenpalisad fick ersätta den gamla träpalisaden.

Kärntornet uppfördes under perioden 1172-1177 under ledning av Maurice, en murarmästare och arkitekt som även ansvarade för byggandet av Dover Castle. Black Gate uppfördes betydligt senare, under åren 1247-1250, då Henry III satt på tronen. Du kan läsa mer om Black Gate längre ned på den här sidan.

Under det sena 1200-talet byggdes stenmurar med torn för att omsluta staden. Detta ledde i förlängningen till att man slutade ta hand om slottet, eftersom man tyckte att det räckte bra med murarna för att staden skulle vara säker. I bevarade dokument från år 1589 beskrivs slottet som en ruin. Från det tidiga 1600-talet och framåt förstördes slottet ytterligare genom att man började bygga affärer och bostadshus på platsen.

Engelska inbördeskriget

Det engelska inbördeskriget bröt ut år 1642 och redan året därpå lät Newcastles rojalistiska borgmästare Sir John Marley reparera kärntornet. Det är troligt att han även utförde vissa andra åtgärder för att göra slottet mer försvarsduligt. År 1644 korsade den skottska armén – som stödde parlamentaristerna – gränsen och slottet belägrades av skottska trupper under tre månaders tid. I slutskedet av belägringen, innan de belägrade gav upp, förstördes stadens murar rejält.

Newcastle Corporation

År 1809 köpte Newcastle Corporation kärntornet, som fram tills dess hade haft en lång period som fängelse. Newcastle Corporation renoverade och fixade till kärntornet, och de privata hus som hade uppförts inom slottsområdet revs. Kärntornet renoverades både 1810, 1812 och 1848.

I mitten av 1800-talet kom järnvägen till Newcastle. En viadukt byggdes precis norr om kärntornet och järnvägsräls lades genom slottsområdet. Det 23 meter breda gapet mellan kärntornet och grindhuset är idag nästan helt och hållet fyllt av järnvägsräls.

1900-talet

Kärntornet renoverades under andra halva av 1900-talet. Bland annat var det nödvändigt att fixa till en del av yttersidan som höll på att vittra sönder.

The Black Gate

The Black Gate – den svarta porten – uppfördes under perioden 1247-1250 framför det som tidigare varit slottets norra port. Byggnadsverket bestod av två torn mellan vilka vägen in till slottet löpte. På vardera sidan av vägen fanns ett vaktrum. Framtill satt ett fällgaller som kunde fällas ned för att förhindra passage.

År 1618 hyrde kung James I ut grindhuset till hovmannen Alexander Stephenson som både rustade upp det och lät genomföra betydande förändringar av det. Stephenson hyrde därefter ut grindhuset till olika hyresgäster, inklusive handlare Patrick Black. Det var under Patrick Blacks hyrestid som tornet började kallas Black Gate.

Så småningom uppfördes hus längs båda sidorna av vägen, och en del av byggnaden gjordes om till pub. I början av 1800-talet var Black Gate ett slumområde och i grindhuset klämde uppemot sextio personer ihop sig.

På 1880-talet hyrdes Black Gate ut till Society of Antiquaries of Newcastle upon Tyne som genomförde en omfattande renovering av byggnaden under perioden 1883-1885. Det var bland annat under den här renoveringen som Black Gate försågs med sin översta våning och det lutande taket.

Black Gate har inte längre några vindbryggor utan de har ersatts av fasta träbroar.

Back to Top