Morden Tower

Morden Tower uppfördes i Newcastle i slutet av 1200-talet som en del av den medeltida stadsmur som skyddade staden. Tornet ligger på Black Stowell Street, där den västra delen av stadsmuren brukade löpa.

Sedan mitten av 1960-talet har Morden Tower varit ett centrum för kulturevenemang i Newcastle, särskilt poesi och musik. Det enkla tornrummet ger utmärkta förhållanden för poesiuppläsningar. Många poeter med koppling to Morden Tower är kända för att kombinera internationell modernism med lokala muntliga traditioner.

Poesi i Morden Tower

”Acoustics are perfect and the atmosphere is unique. I have never enjoyed hearing poetry more than in the round stone room at the Morden Tower.”  – Peter Bennet

Sedan mitten av 1960-talet har poesiuppläsningar och liknande event arrangerats Morden Tower och tornet har blivit ett viktigt nav för poeter och poesiintresserade. Många okända poeter har här fått en chans att nå ut till en publik, samtidigt som tornet har lockat namnkunniga poeter både nationellt och internationellt.

Det var år 1964 som Tom och Connie Pickard började hyra tornet och arbeta för en poesirevival i Newcastle. Snart fick Morden Tower en stark ställning inom poesigenrerna Beat och Black Mountian. Basil Bunting gjorde sin första uppläsning av Briggflatts i Morden Towe (den 22 december 1965) och första gången någonsin Allen Ginsberg läste upp sin Kaddish i Europa var i Morden Tower. Morden Tower var också platsen där Ed Dorn gjorde sin första europeiska uppläsning av Gunslinger.

Exempel på poeter som uppträtt i Morden Tower är Seamus Heaney, Basil Bunting, Ted Hunges, Gregory Corso, Allen Ginsberg, Carol Ann Duffy, Lawrence Ferlinghetti, Fleur Adcok och Liz Lochhead.

Rekommenderad läsning

”High on the Wall: a Morden Tower Anthology”

Denna antologi publicerades av Morden Tower i samarbete med Bloodaxe Books för att fira Morden Towers 25-årsjubileum som poesiscen år 1990. Redaktör för antologin är Gordon Brown.

Morden Towers historia

Morden Towers har två brittiska kulturminnesmärkningar: Scheduled Ancient Monument och Grade 1 listed building.

Arkeologiska utgrävningar kring Morden Towers bas som ägde rum år 1987 visade att tornet uppförts innan murdelarna det skulle anslutas till var klara. Det uppfördes som ett så kallat trumtorn; ett halvcirkelformat torn med tjocka väggar. Den ursprungliga formen på tornet var ungefär samma som för de närliggande tornen Heber och Durham.

Totalt hade den medeltida stadsmuren kring Newcastle 16 stycken trumtorn, men det är bara fem som har överlevt in i vår tid. Morden Towers och dess anslutande murdelar uppfördes på mark som lutade i sydlig riktning.

År 1619 gavs tornet till The Company of Goldsmiths, Plumbers, Pewters and Glaziers eftersom det inte längre ansågs viktigt för försvaret av Newcastle. Föreningen utförde omfattande renoveringar och ombyggnationer, och lade bland annat till en ny våning.

Det är oklart om tornet skadades under belägringen av Newcastle år 1644. Däremot vet vi att tornet byggdes om vid sekelskiftet 1600/1700 och då bland annat fck sin övre tegelfasad och ett tak. På den här tiden användes Morden Towers som möteslokal för The Company, och en man vid namn Thomas Walton bodde i tornets bottenvåning. I efterlämnade handlingar från The Company står att läsa att….”Thomas Walton be Beadle thereof and that he shall live in the room under the Meeting House and warn the said company at all times when required and have the usual salary for doing so”. Det är troligt att det var under den här tiden som bostadsytan ökades genom att man minskade tjockleken en del på vissa av väggdelarna.

The Company behöll tornet i ytterligare 300 år. Därefter användes det av musikförenignen Northumbrian Pipers och som replokal för en jazzorkester.

Back to Top