• Home
  • /
  • Discovery Museum

Discovery Museum

Discovery Museum är ett vetenskapsmuseum som inriktar sig på Newcastle med omnejd, och här kan man bland annat se Turbina – ett 34 meter långt fartyg som var det allra första i världen att drivas med ångturbin.

Discovery Museum har fri entré och är ett av de mest välbesökta museerna i hela nordöstra England. Under skolloven ordnas särskilda aktiviteter.

År 2004 var en omfattande renovering av Discovery Museum färdig, en renovering som tog museet till en helt ny nivå. Redan följande år landade besöksantalet på 450 000 personer.

Discovery Museum drivs av Tyne & Wear Archives and Museums med ekonomiskt stöd från The Department for Culture, Media and Sport.

Korta fakta om Discovery Museum

Grundat 1934
Adress Blandford Square, Newcastle, England
Koordinater 54.969°N 1.625°W
Lokaltrafik Discovery Museum ligger nära Newcastle Central Station
Café Ja, med både varm och kall mat
Souvernirbutik Ja

Att besöka museet

Ett exempel på en av många intressanta avdelningar i Discovery Museum är den internaktiva zonen Science Maze, som är fylld med spännande teknik att utforska – inklusive fungerande motorer. En annan höjdpunkt är ovan nämnda Turbina, liksom utställningen om Joseph Swans banbrytande glödlampor som uppfanns i den här delen av England.

För den militärhistoriskt intresserade har Discovery Museum en utställning om 15th/19th The King’s Royal Hussars och The Northumberland Hussars. Utställningen utforskar två sekel av arméliv och vänder sig till både vuxna och barn.

Vissa av zonerna i Discovery Museum är fasta medan andra består av tillfälliga utställningar som byts ut regelbundet.

Joseph Swans glödlampor

På Discovery Museum går det att se bevarade exemplar av Joseph Swans glödlampor från 1800-talet. Om jag frågar vem som uppfann den första någorlunda praktiska glödlampan för inomhusbruk skulle nog de flesta svara Thomas Edison i USA, men visste du att Joseph Swan uppfann en snarlik glödlampa i England samtidigt och oberoende av Edison? Båda två fick patent på sina uppfinningar år 1879.

Världens första hem som lystes upp med glödlampor var Swans hem i Gateshead, som ligger nära Newcastle fast på andra sidan floden Tyne. Swans glödlampor var också tidigt ute vad gäller att lysa upp en mer offentliga byggnader – redan år 1881 installerades hans glödlampor i Savoy Theathre, London.

Swan föddes i Pallion i Durham county, men arbetade som vuxen i Newcastle där han var delägare i företaget Mawson, Swan and Morgan på Grey Street. (Huset används numera av hamburgerrestaurangen Byron, men har fortfarande elektrisk gatubelysning i 1800-talsstil utanför.)

Eftersom Swan hade patent på glödlampan i Storbritannien gick de två konkurrenterna år 1883 samman och bildade Edison & Swan United Electric Light Company. I vardagligt tal kallades företaget Ediswan. Ediswan sålde glödlampor som tillverkades med det cellulosafilament som Swan uppfunnit år 1881. Utanför Storbritanien fortsatte Edison att på egen hand sälja glödlampor som istället använde sig av bambufilament. När General Electric så småningom skapades genom ytterligare sammanslagningar och samlade alla patenten under ett och samm tak valde de att använnda Swans cellulosafilament i sina glödlampor.

Bakgrund

Discovery Museum har sina rötter i det Municipal Museum of Science and Industry som öppnade år 1934 i en paviljon som fem år tidigare byggts i Exhibition Park för den stora utställning North East Coast Exhibition. Municipal Museum of Science and Industry i Newcastle var Englands första vetenskapsmuseum utanför London.

På 1970-talet blev det tydligt att paviljongen inte längre räckte till för museets växande behov och 1978 flyttade man till Blandford House. Blandford House, som byggdes på 1890-talet, hade tidigare använts som huvudkontor för den norra avdelningen av The Co-operative Wholese Society. Huset hade fungerat som distributionscentral för över hundra kooperativa butiker i regionen och hade därför stora lagerytor som museet kunde använda sig av för förvaring och utställningar.

År 1993 bytte museet namn till Discovery Museum och året därpå anlände Turbinia, den första båten någonsin att drivas med ångturbiner.

Back to Top